Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Fredag, maj 6, 2016

Nu släpper branschorganisationen Svensk Vindenergi statistik som visar att investeringarna i...

Tethys Oil redovisar ett resultat före skatt på -2 miljoner dollar (8) för det första kvartalet...

Ålder är inget hinder längre när det gäller att förlänga driften i ett kärnkraftverk. Denna...

Siemens gasturbinverksamhet i Finspång har fått en order på en gasturbin till kraftverket...

Eitech ska stå för en komplett leverans av ett nytt gasisolerat 145 kilovolts ställverk till SCA...

Under 2016 kommer en fyra månader lång mätkampanj äga rum i Sverige. Kampanjen är en del av New...

Råoljepriserna har fortsatt rekylen ned som inleddes under fredagseftermiddagen.

Under april månad så blev medelspotpriset 20 öre/kilowattimme för samtliga elområden. Det är 16...

Lokal biogasproduktion kan vara lösningen på många fattiga länders energibrist. Ugandiska...

Den norska oljefonden, som är världens största statliga investeringsfond, går till attack mot...

Kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals producerade för fullt under första kvartalet 2016....

Oljeservicejättarna Baker Hughes och Halliburton blåser inte helt oväntat av sin fusion efter...

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i...

Tunna filmer av kristaller kallade perovskiter är ett lovande sätt att göra billiga solceller...

Exxon Mobil redovisar ett vinstras på 63 procent för årets första kvartal. Raset för oljepriset...

Råoljepriserna har fortsatt den senaste tidens positiva tendens genom att klättra även under...

Ur ett svenskt perspektiv finns det inte något som talar emot att Fennovoima AB beviljas...

Trots att Arktis håller på att smälta i en aldrig tidigare bevittnad tempo är det goda nyheter...

Nu blir det lättare att ladda elbilen längs E20. Laddoperatören Clever bygger vidare på sitt...

Hur smart är ett elnät? Det finns ju inga IQ-tester för elnät utan det är istället smarta...

Ledande bensinbolag höjer priset på bensin med tio öre per liter. Efter höjningen är riktpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade...

Stockholms Miljöborgarråd, Katarina Luhr har tillsammans med Trafiklandstingsrådet, Kristoffer Tamsons invigt Stockholms nya biogasanläggning.

Vestas Wind Systems redovisar ett resultat före skatt på 46 miljoner euro (76) för det första kvartalet 2016.

Aruba har som mål att ha en helt förnybar elproduktion redan 2020. Stora satsningar på vindkraft, solenergi och ambitioner att lagra el på olika...

Ett tyskt kärnkraftverk stängdes den 27 april efter att operatörerna upptäckte att anläggningen var smittad med flera datorvirus. Två separata...

Empower och finska Teollisuuden voima (TVO) har skrivit ett samarbetsavtal för installationen av ett högtrycksdränagesystem för...

Råoljepriserna har tagit en paus från uppgången som skett den senaste tiden, efter att ha stigit till de högsta nivåerna på 5,5 månader under...

Turbinerna ska till vindkraftsparken Solberg i Västernorrland. Leveransen väntas tredje kvartalet 2017, med idrifttagning fjärde kvartalet samma...

Bärbar energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till...

Strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2016 års samlade...

Renault Nordic har tecknat avtal med Clever Sverige om laddlösningar till elbilar. Clever kommer att tillhandahålla installation och försäljning...

Vattenfall redovisar ett vinstlyft för årets första kvartal. Ökad produktion och lägre kostnader ligger bakom utvecklingen.

Olika drivkrafter i samhället leder till olika typer av energisystem. Nu släpper Energimyndigheten rapporten ”Fyra framtider – energisystemet...

Dala Energi har gett Rejlers i uppdrag att utreda Leksands kommuns utökade effektbehov och dess konsekvenser och föreslå åtgärder för hur elnätet...

Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Nu har Energimarknadsinspektionen påbörjat ett tillsynsarbete...

Kärnkraftsoperatörer i Tyskland måste bidra med 23,3 miljarder euro (cirka 213 miljarder kronor) för att täcka kostnader för avfallshantering,...

I en ny studie så har Fortum kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens...

Johan Beijnoff är en av de oroade som nu har grävt lite djupare i detta och ska ha kommit fram till att självaste bygglovet endast gällde i fem år...

Tyskland ska investera en miljard euro, motsvarande 9,2 miljarder kronor, på att öka försäljningen av elbilar i landet. Målet är att få upp...

Råoljepriserna har fortsatt att klättra uppåt under onsdagens handel, med stöd av indikationer om sjunkande lager i USA och efter en fortsatt...

Fram till 2019 ska Ellevio investera 9 miljarder för att modernisera och öka...

ABB och Aker Solutions har ingått ett samarbetsavtal som slår fast att...

Dong Energy redovisar en nettovinst på 5,2 miljarder danska kronor för årets...

Trots att de senaste åren har varit tuffa för småskaliga biogasproducenter,...

Statoil redovisar en underliggande vinst för första kvartalet som är...

USA:s lager av råolja sjönk med 1,1 miljoner fat under förra veckan, jämfört...

De tyska brunkolstillgångarna går inte att avveckla på flera årtionden. Det...

Ett möte mellan Tysklands fyra stora energikoncerner och den kommission som...

Under föregående vecka så sjönk de svenska spotpriserna med omkring 5...

Normalårsproduktionen för vindkraftsparkerna ska ligga på drygt 60 GWh....

Råoljepriserna har återhämtat sig något på tisdagen, med stöd av viss...

Försäljningen av värmepumpar steg under första kvartalet i år. Totalt var...

Större delen av världens kärnkraftverk är idag utrustade med den andra...

Kalmar Energi har inlett ett samarbete med laddoperatören Clever om publika...

Eitech ska uppföra en ny 400 kV-station till Svenska kraftnät. Uppdraget...

Målet för Vindkluster Gotland är att göra en utbyggnad av vindkraften möjlig...

Världens hav innehåller mer än fyra miljarder ton uran, vilket räcker för...

Veidekke tar ett uppdrag av Borås Energi. Projektet Energi- och Miljöcenter...

Råoljepriserna har rekylerat något på måndagen, efter vinsthemtagningar i...

Statoil förvärvar 50 procent av den havsbaserade vindkraftsparken Arkona för...

WSP projektleder en ny teknikupphandling av kombinerade värme- och...

I Afrika växer intresset för kärnkraft. Mer än 30 länder funderar på att...

Antalet elbilar ökar snabbt i Europa och då behövs fler laddplatser och mer...

ASRE installerar en solenergianläggning på 1 megawatt på taket hos Zheijang...

Studsvik har signerat ett avtal om att bilda ett samriskbolag fokuserat på...

Saudiarabiens statliga oljebolag, Saudi Aramco, kommer att slutföra...

Energimarknadsinspektionen föreslår att ekonomiska experter ska ingå i...

Skåningar är allra sämst på att teckna elavtal. Desto bättre är man i Luleå...

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 20 miljoner kronor för leverans...

Eltel har tecknat avtal om att förvärva U-SERV GmbH, ett företag som verkar...

Kraftringen är först i Sverige med att installera en så kallad Smartflower...

Målet är att använda koldioxid som ska få algerna att växa. Tekniken har...

Nu börjar Bzzt köra eldrivna taxifordon märkta med Naturskyddsföreningens...

Lundin Petroleum flaggar inför delårsrapporten för första kvartalet att...

De närboende är oroade och upplever dova ljud från vindkraftverkens turbiner...

Genom att använda rätt typ av teknik kan man öka lönsamheten och...

Nu har vindkraftsprojektet Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odals kommun...

I Hyllie i Malmö så planeras för bostadskvarter som försörjs av solenergi....

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att avbryta samarbetet med Inspecta...

Finska industrikoncernen Wärtsilä ger sig in i solkraftsbranschen, enligt...

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Skräddarsydd lösning för varje kund

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Energetic Machinery är bolaget som skiljer sig från andra inom samma område genom att satsa mer på flexibilitet, kundfokus och snabbhet. Detta kan uppnås genom att helt gå in för att satsa på service och sätta kunden i fokus.

Empowers smarta nät sänkte driftkostnaderna för kunden

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Helen Elnät ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors med över 300 000 invånare. Helen Elnät (tidigare Helsingfors Energi) har i samarbete med Empower genomfört ett stort fjärravläsningsarbete i Helsingfors innerstad. Empower bidrog med bland annat projektledning och byte av cirka 60 000 mätare.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Cortus Energy siktar på japanska marknaden Ingår samarbetsavtal med Forest Energy

Kärnkraft

Solenergi

Raseborg satsar på solenergi Vill förse stadens fastigheter med solpaneler

Vattenkraft

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category