Du är här:
Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Torsdag, april 24, 2014

Kommentarer (8)

Samma gamla vanliga desinformation , vi har nästan helt koldioxid fri elproduktion i Sverige .

Det är fantastiskt bra att Vattenfall samarbetar med Volvo kring elbilar och solel. Men faktum är att man tvingar solelsföretag i konkurs i Lausitz för att kunna bygga nya brunkolgruvor till sina många kolkraftverk i Tyskland. Vattenfall är fortfarande Sveriges värsta klimat- och miljöbov och trots nya ägar direktiv och en ny strategisk inriktning fortsätter man investera i brunkol. De 5 brunkolsgruvor som man planerar för i Tyskland ska förse kolkraftverken med brunkol efter 2030 (man har tllräckligt med brunkol i redan existerande gruvor fram tills dess) Helt oacceptabelt med tanken på att trenden just nu är att vi går mot sex greders global uppvärmning, koncentrationen av co2 i atmosfären har övertigit 400 ppm på sina ställen och avsmälningen av isarna i Arktisk går i rekordfart.

Bra med solel Vattenfall men ni måste mena allvar och inte bara Greenwasha!

Isadora Wronski sex graders uppvärmning det är ju inget annat än ren fantasi,hitils är uppvärmningen på 100 år 0,7 grader .Solkaftsföretagen går i konkurs pga konkurrens från Kina , bra fantasi igen .Kolkraften byggs ut i Tyskland pga att kärnkraften skall avvecklas helt i linje med de grönas politik .

Rune, censurerar bort info om Nordstream naturgas som skall också generera el i gaskraftverk i bl.a Tyskland.
Har du inte hört att i USA har man infört höga skyddstullar mot kinesiska solceller eftersom bakgrunden till de billiga kinatillverkade solcellerna är statliga subventioner i Kina.
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/u-s-solar-tariffs-on-chinese-ce...

Mikael du censurerar bort att just nu ökar kol på bekostnad av naturgas i Europa till stor del beroende på att miljörörelsen förhindrar produktion av inhemsk ny naturgas .

För att ladda en urladdad elbil med 10 A säkring på 240 V sidan tar det ca 10 timmar med dagens batteriteknik. Man kan äta eller sova under den tiden om det inte är kö vid laddningsstationen då får man ta in på hotell och vänta på sin tur och ytterligare 10 timmar. Hemma får man förmodligen höja huvudsäkringens värde till nästa storlek (Kostar extra för elleverans) om solen inte lyser på några dagar. Panelerna ger en liten ström om det bara är ljust, men den strömmen kan man inte anse som laddningsström. Man kan ju inte ta med sig solcellpanelerna på långresa.
Bättre är då att köra på Vätgas eller Metanol/Etanol framställd av Vätgas. Vätgasen tar vi fram genom termokemiska cykler. De ca 700 grader C som fodras tar vi från ett genlV eller Toriumkraftverk. Av Vätgas kan man tillverka Etanol och Metanol som drivmedel. En konvertering av en bensinbil kostar 25000 kr. Vi behöver inte skrota alla gamla bilar utan konvertera dessa till Etanol/Metanol drift. Förutom Vätgas erhålls också El via en turbingenerator. Hetvattnet efter den termokemiska cykeln används för uppvärmning genom ett fjärrvärmenät. Import av fosilt bränsle kan upphöra. Olja till symaskiner kan vi ta från Norge.
Vätgasbilar fins framtagna i prototyper så det är också en lösning efter konvertering av en bensinbil. Fartyg och lok kan förses med en Toriumreaktor för grön drift.

Rune, att miljörörelsen i t.ex Tyskland är emot naturgashar förstås en orsak.Miljörörelsen är inte emot något för att det är roligt att vara emot!

Curt Widlund, det finns dock en orsak till att Vätgas inte är något som majoriteten biltillverkare tror på annars så hade Vätgas slagit igenom nu.

När det gäller solceller så kommer utvecklingen av Nantenna eller Nano Solar Antennas som inte bygger på halvledarteknologi utan är antenner i Nanoformat som absorberar våglängderna från det Infraröda våglängdsspektrat som alltså är värme som finns även när människans ögon uppfattar omgivningen som mörker.

Forskning av Nantenna pågår idag bl.a hos federala NREL=National Research Energy laboratory i USA.
http://www.cleanenergyauthority.com/solar-energy-news/nano-solar-panels/
Med en verkningsgrad på 90%.
Forskarna vid NREL som forskar på Nantennas gör detta i samarbete med utvecklingsföretaget MicroContinuum för att kunna utveckla teknologin för en industrialisering av konceptet.
http://www.microcontinuum.com/nanoTHZ.htm
Enligt denna video på youtube som är 2:27min. så visas konceptet med Nantenna eller Nano Solar antenna.
http://www.youtube.com/watch?v=BFzGZxqN6eY

Utvecklingen av förbättrade halvledarbaserade solceller och nya teknologier som Nano Solar antennas kommer att utvecklas mot det som den amerikanske innovatören Ray Kurtzweil förutspår att på 20 års sikt kommer solenergin att dominera världens energiproduktion.
http://www.psfk.com/2011/02/kurzweil-predicts-100-solar-power-in-20-year...

Representanter för Svensk Vindkraftförening menar att vindkraften får orättvist mycket negativ...

OKG ska varje halvår redovisa effekterna av sitt förbättringsarbete till...

London Array är hittills världens största havsbaserade vindkraftpark och består av 175...

Det amerikansk-japanska teknikföretaget Westinghouse har ingått ett avtal med Ukraina om att...

EU måste skapa en energiunion, eftersom det nuvarande beroendet av rysk gas och olja gör Europa...

EU-länderna måste ha en enad front gentemot Ryssland ifall landet bryter mot internationella...

Ett beslut i Högsta domstolen öppnar nu för att pröva tvister om avgifter för anslutning till...

Kvantpunkter är mycket små bitar av halvledarmaterial som med moderna metoder kan framställas...

Akademiska Hus investerar cirka 2 miljoner kronor i en ny solcellsanläggning som ska placeras på...

De olika delarna till den nya flispannan på plats i Kraftringens värmeverk i Klippan lyftes på...

När den tyska regeringen i efterdyningarna av kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde om att...

Finansdepartementet var inte informerat om Nuon-affären, säger den tidigare budgetchefen Bo Netz...

Forskare har tagit fram en kiselcell som kan absorbera infraröd strålning från solen. Solen är...

Den kända amerikanska klimatdebattören James Hansen manar miljöorganisationer till att börja...

Nu ökar Preem tillgängligheten för tung trafik att tanka deras förnybara bränsle, Biodiesel 100...

WSP Process har som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi förvärvat ComTest i Helsingborg...

Arise har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 miljarder kronor....

I samtliga av de nordiska elområdena så sjönk spotpriserna under den gångna veckan. I Danmark...

I vinter så har Umeå Energi höjt säkerheten i sina vindkraftsparker. Detta genom att montera ett...

PA Resources redovisar en förlust före skatt på 48 miljoner kronor för det första kvartalet i år...

Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar överklagades av fyra kommuner. Mark- och miljödomstolen...

Som första europeiska energibolag har tyska energikoncernen RWE börjat förse Ukraina med gas. Leveransavtalet baserar sig på en överenskommelse...

Empower och Fingrid har tecknat ett avtal om uppförande av en 400 kilovolt kraftledning. Det sammanlagda värdet för kraftledningskontraktet utan...

ENA Energi och Upplands Energi har påbörjat ett samverkansarbete. Syftet med samverkan är att tillsammans kunna erbjuda helhetslösningar gällande...

Om ett år startar byggandet av ett nytt kraftverk i Nådendal, norr om Åbo. Kostnaderna för kraftverket, som kommer bland annat att alstra kraft...

Både diesel- och E85-försäljningen ökade något under mars. Försäljningen av bensin sjönk. Detta enligt preliminära siffror från SPBI.

För några år sedan pekade alla kurvor uppåt för vindkraften: takten på utbyggnaden var snabb, elpriset och elcertifikaten gav en bra avkastning,...

Bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består till omkring 60 procent av biobränsle. Biobränslet består av skogsavfall som grot (grenar och toppar...

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. För 2014 blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot...

Näringsminister Maud Olofsson informerade statsministern och alliansledarna om Vattenfalls köp av Nuon 2009. Det beskedet fick en tjänsteman i...

Bravida har förvärvat verksamheten i Eltjänst i Hörby AB. Företaget har verkat i Hörby sedan 1959 och har 11 anställda. Verksamheten kommer från...

Under hösten så beslutade regeringen att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att effektivisera...

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna har gett sin syn på framtidens boende. 2...

Arbetet med en sammankopplande fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund startat. Ledningen ska stå klar under hösten 2015 och är ett samarbete...

Vindparken på Rämsberget har invigts. Vindkraftverken namnges efter sju vardagshjältar i Malung-Sälens kommun.

Cassandra Oil, som tillverkar utrustning för att utvinna olja ur bland annat bildäck, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om
...

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kilowattimme, och kostnaden för...

Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson riktar kritik mot regeringen i en intervju.

Opec har kapacitet att möta efterfrågan på 30,5 miljoner fat per dag som prognostiseras för det tredje kvartalet, trots att kartellens
...

Stödlån från EU, IMF och Sverige till Ukraina kan till stor del komma att ätas upp av en chockhöjd gasräkning från Ryssland och storstädningen i...

Sedan maj förra året har Västtrafik testat en ny typ av laddhybridbuss på...

Hittills i år har elpriserna i snitt varit 9 öre lägre per kilowattimme...

På cirka 80 meters höjd ersätts rotorbladen på vindkraftverket Boel i Norra...

Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra...

Miljöteknik har länge varit en populär inriktning bland start-up-företag,...

En rekordinvestering i en vindkraftspark i USA blir nästa steg när Ikea...

Sedan 2006 har Tyskland finansierat kolkraftverk i andra länder med...

Ytterligare ett nytt område lämpligt för vindkraftproduktion har säkrats av...

Branschorganisationen Gwec, Global Wind Energy Council, släppte nyligen sin...

I går invigde bostadsminister Stefan Attefall Uppsalahems hus Frodeparken,...

Norges kommuner kommer efter påsk att ha möjlighet att ge tillstånd för...

Under perioden mitten av april till och med december 2014 kommer Pengfors...

Medan Large Hadron Collider vid forskningsanläggningen CERN flyttar fram...

Halmstads kommuns satsning på solenergi har tilldelats utmärkelsen Årets...

Telge Energi är ett av de företag som enligt Sustainable Brand Index är ett...

Den 8 april anordnades Swedish Maritime Day, en mötesplats som samlar...

Tre tekniklärare vid Umeå universitet ger ut ”EnBe – Energiberäkningar” - en...

På den svenska marknaden så ökade efterfrågan på pellets med 20 procent...

Fortum ska sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group samt...

Energimarknadsinspektionen har givit Eon Elnät tillstånd att bygga och driva...

Arise Windpower producerade cirka 73,4 gigawattimmar under mars, varav 41,0...

Under den gångna veckan så har samtliga fyra svenska elområden utgjort ett...

ABB meddelar att företaget ska stödja Bertrand Piccard och André Borschberg...

Högsby har tillsammans med grannkommunerna Hultsfred och Mönsterås köpt ett...

Kommunstyrelsen i Ulricehamn beslutade mot vindkraft. Fyra av ärendena vid...

Helsingborg och Helsingör får ingen gemensam fjärrvärmeledning. Det hela...

Vattenfalls ledning försökte på olika sätt måla upp en bild så att Nuonköpet...

I fjol stod förnybar energi för 44 procent av alla nyinvesteringar för...

Siemens har anlitat Sweco för mätningsteknik och projektledning i ett...

Den sista mars så presenterade Energimarknadsinspektionen sitt förslag till...

Claes Palm har utsetts till ny ekonomidirektör och vice vd i Opcon AB. Han...

Olje- och naturgasbolaget Misen Energy och dotterbolaget LLC Karpatygaz...

Climeon AB har utvecklat en nydanande metod för utvinning av elenergi från...

Annika Lövgren har nu tillträtt som ekonomichef vid Öresundskraft AB. Hon...

Vid regeringssammanträde togs beslut om Klimatfärdplan 2050, en strategi för...

Fortum kommer att inleda samarbete med Hubject. Detta innebär att bolagets...

Ukraina måste betala tillbaka 11,4 miljarder dollar som landet fått i rabatt...

ABB har vunnit en order från den danska kraftoperatören Energinet.dk på ett...

KU-förhören om Vattenfalls köp av Nuon väcker uppmärksamhet. Nu spekuleras...

Forecast

Stockholm

24 Apr, 2014

Øst-sørøst, Lett bris, 3.5 m/s11°C

0 mm precipitation

Pressure: 1033.9 hPa

Göteborg

24 Apr, 2014

Øst-nordøst, Lett bris, 3.4 m/s14°C

0 mm precipitation

Pressure: 1028.2 hPa

Malmö

24 Apr, 2014

Øst-nordøst, Laber bris, 6.0 m/s13°C

0 mm precipitation

Pressure: 1024.9 hPa

Sundsvall

24 Apr, 2014

Sør-sørvest, Svak vind, 2.7 m/s10°C

0 mm precipitation

Pressure: 1032.4 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

Bioenergi

Metsä Group satsar på bioproduktfabrik Nytt storprojekt i Finland

Fusionskraft

ITER - En ny stjärna föds ”En dröm för tre generationer av fysiker”

Kärnkraft

Kraftvärme

Vattenfall säljer del i värmeverk i Kalix Vasa Värme köper Vattenfalls del i Kalix Värmeverk

Solenergi

Många vill ha egen elproduktion En av fem funderar på att investera

Vattenkraft

Upprustning av Högsby vattenkraftverk Eon investerar 60 miljoner kronor

WebTV

Tags in Category

Ett beslut ger två fördelar

ANNONS
Efterfrågan på biobränsle ökar i Norden

Vi kan alla göra skillnad och den här gången har storleken faktiskt ingen betydelse! Oavsett inriktning och målsättning finns det möjligheter för alla som vill göra ett aktivt val när det gäller att ersätta fossila energikällor med miljömässigt och ekonomiskt bättre alternativ. Med pellets är det den enskilda användaren som har full kontroll på de miljömässiga vinsterna.