Du är här:
Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Torsdag, april 24, 2014

Kommentarer (11)

Detta har varit känt länge i branschen. Tyvärr har detta inte förmedlats till allmänheten på svenskt foliehatts vis. Som vanligt när det gäller svensk energiframställning bär politikerna och framför allt massmedia det största ansvaret. Bara det faktum att svenska politiker kategoriskt förnekar dom nya gen IV reaktorerna är som att skjuta sig själv i foten. Här kan man snacka om arv till nästa generation.

Lidas, men det verkliga "Foliehattarna" är Basindustrin som hävdar att de måste ha ny kärnkraft.
Men vad just Basindustrin inte säger något om är att Skogsindustrin som är den största industrisektorn inom svensk Basindustri är extremt beroende av sin produktion och export av några få stora produktsegment som Barrsulfatmassa (främst Södra Cell), Tidnings- och tryckpapper.

"Industrialisten", har här tidigare skrivit att svensk Tidningspappersproduktion förbrukar c:a 10TWh vilket är c:a 50% av hela Skogsindustrins elförbrukning.
Då Skogsindustrins elförbrukning är på drygt 21TWh (21,6TWh 2010) eller c:a 22TWh som Skogsindustrierna skriver på sina webbsidor.
Sammantar man Tidnings- och tryckpappersproduktionen i Sverige så står den för 11-12TWh.
Tidningspappersproduktionen går stadigt ner i efterfrågan något som StoraEnso nu försöker kontra med att lansera "Primapress" som ett nytt tryckpapper som de skall producera på sitt störa bruk Kvarnsveden i Borlänge samtidigt som de minskar stadigt sin tidningspappersproduktion.
http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=346&ssoid=152124
Frågan är dock om detta räcker eftersom även tryckpapper minskar i efterfrågan vilket UPM-Kymmene börjar märka av som är riktigt stora på tryckpapper.
Svensk Skogsindustri och Basindustri kommer inte ha något behov av ny Kärnkraft när deras produktsportiment efterfrågas allt mindre till följd av den tekniska utvecklingen.

Kopparkapslarnas hållbarhet är bara en del i KTH-forskarnas förklaring i att Kopparkapslarna kommer inte hålla i 100 000 år.
Lika lite har svensk Basindustri något långsiktigt behov av ny kärnkraft.

Men varför konstant svamla om pappersindustrin.
Det som sägs här att gen iV reaktorer laddas med använt kärnbränsle och drivs med sådant.Vad är problemet i detta ?????????.
Om vi nu har x antal tusen ton kärnbränsle nergrävt i marken som kan laddas i nya reaktorer varför inte göra det..

Lidas, eftersom Skogsindustrin är den industrisektor som förbrukar mest el i både Basindustrin (c:a22TWh av totalt 32TWh) och totalt.
Skogsindustrin är samtidigt den industrisektor i Sverige som kommer att kraftigt minska sitt elbehov kommande år till följd av att deras produkter efterfrågas allt mindre på deras exportmarknader.

Här kommer Mikael med sitt svammel igen. Han har aldrig lyckats förklara varför hans argument, om den nu skulle vara sann, vara ett argument mot just kk. Det han säger är att det går dåligt för basindustrin i framtiden här i Sverige och därför kommer vi inte ha ett behov av billig, miljövänlig och säker el. Hans argument funkar betydligt bättre mot vindkraft och annat trams i den vägen.
Men att få ngn förklaring är omöjligt. Jag har försökt flera ggr och aldrig fått ngt svar. Han är bara intresserad av att häva ut den dynga han kokar ihop. Inget annat.

Har aldrig sett röken av förståelse för ngr tekniska frågeställningar fr Mikaels sida. Och då skall man veta att han är en flitig kommentator på allt möjligt här och på NT.

Så Lidas, ha inga större förväntningar på Mikael. Det är som att diskutera med en kreationist, dvs ser inte hör inte....

Han förstod nog inte ens artikeln, eftersom han inte har brytt sig att läsa den. Och om han läst den så får man ju fråga sig hur det är med läs och förstå förmågan på denna sk miljövänn.

Mvh,

FSM, dina argument för kärnkraften och mot energieffektiviseringar bygger helt på osakliga pejorativ i brist på verkliga fakta.
Enligt Mistra som är Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning kan svensk skogsindustri generera 15TWh el genom att utveckla turbinteknik för högre temperaturer.
http://www.mistra.org/mistrasvensk/forskning/avslutadeprogram/svartlutsf...
SCA+Statkraft aviserade i Oktober 2007 deras gemensamma satsning på investeringar i 490 stora vindkraftverk samt uppgradering av ett antal mindre vattenkraftverk (som SCA redan äger) som 2020 skall generera 2,8TWh av SCA:s totala elförbrukning på 3TWh.
http://www.vindkraftnorr.se/
Finsk och svensk skogsindustri har startat Skumprocess forskning för att utveckla kartongpapper som är mer poröst än dagens kartongpapper för att Skumprocesspapper kräver mindre energiförbrukning i tillverkningen och mindre mängd pappersmassa.
http://www.paperprovince.com/2012/02/skumprocessforskning-i-industriell-...
StoraEnso har utvecklat nytt tryckpapper, Primapress för att kunna stegvis ersätta deras produktion av tidningspapper vid StoraEnso Kvarnsveden, enligt papernet.se
Frågan är dock om detta räcker eftersom även efterfrågan på tryckpapper kommer att stadigt minskas i efterfrågan till följd av den tekniska utvecklingen där allt färre attraheras av tryckta nyheter och fakta.
-Jag har mailat Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt, där jag har upplyst dem och den agitation som Skogsindustrins representanter står bakom i den svenska samhällsdebatten om nyinvesteringar i kärnkraften.
Tyskland är som bekant den andra största importören av svensktillverkat tidningspapper,tryckpapper och barrsulfatmassa för deras egna företag som tillverkar tidnings- och tryckpapper.
Tyska antikärnkraftsaktivister är ju som bekant betydligt mer på hugget än vi svenska är.Så, det skall bli kul och se vad som sker i Tyskland.
Samsung Display startar masstillverkning av Youm Amoled displayer sent 2012 som kommer initialt tillverkas i upp till 10" på amorf polyamid substrat som möjliggör flexibla displayer som blir böjliga (även om första generationens Youm displayer lär inte sitta i produkter som där skärmen kan böjas).
Dessa Youm Amoled diplayer kommer att vara 0,27mm tunna och en 4,5" kommer att väga 2,1gram.Nog så intressanta egenskaper i bärbar elektronik och som ger okrossbara displayer.
Amoled displayer helt eller till avgörande delen i plastmaterial kommer ytterligare gör att bärbar elektronik som Smartphone och tablet pc ytterligare kommer att reducera intresset för tryckta nyheter och fakta.Något som kommer att möjliggöra att StoraEnso Kvarnsveden får det allt tuffare att överleva som tidnings- och tryckpapperstillverkare.

Mikael,

Vet inte riktigt vilka argument du syftar? Kan du förklara vilka argument du anser osakliga? Detta eftersom min kommentar ovan diskuterar bara ditt pseudo-argument... Jag ger inga argument för eller emot ngt energislag.
Det enda jag har gjort är att konstatera att kärnkraft är miljövänligt, säkert och producerar billig el. Eftersom jag inte givit ngr bevis för mitt påstående så är det inte ett argument.

Men nu är det ju som så att det fortfarande, trots ditt svammel, inte finns ngt argument mot kärnkraft.

Som sagt, det argument som du för fram är att vi inte behöver bygga mer elproducerande enheter, eftersom:
1) det kommer att gå så dåligt för basindustrin att de får lov att lägga ner sin verksamhet (din utsago baserat på efterfrågan på tidningspapper dvs löjligt)
2)energieffektiviseringen kommer befria oss fr elplågan (försök att energiefektivisera bort fossilt och kärnkraft du, samtidigt som du ökar välfärden. Löjligt).

Om du nu begär att jag skall lägga lite kort på bordet (även om varken ngt i artikeln eller ngn kommentar ovan har handlat om just detta):

Först tar man och läser in sig på vad de som faktist vet vad det handlar om säger:
Läs t ex: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/WEO2010_es_english.pdf

Där kan du se att experterna anser att energibehovet i världen kommer att öka. Fram till mitten av detta sekel så är det mest fossilt som gäller. Ifall vi skall klara av miljömålen (dvs max 2 gradig uppvärmning) så behöver vi utnytja alla energislag som kan produsera el utan att släppa ut CO2. Kärnkraft inkluderat.

Vi behöver alltså kärnkraft för att klara miljömålen. Dvs kärnkraft är miljövänligt! Kärnkraft producerar väldigt mycket el från väldigt lite material. Det finns ingen kemisk reaktion som kan drömma om att mäta sig med det som händer i en kärnkraftsreaktor. Dvs E=mc2 sopar mattan med allt och alla.

Kärnkraft är säkert. Detta eftersom tillgängligheten ligger över 90%.
Kärnkraft är oxo det energislag som har dödat minst människor om man ser på producerad TWh (http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html)

Kärnkraft är billigt. Det kostar att bygga kärnkraft, men då har du en anläggning som kommer att gå i 60 år (design). Detta att jämföra med 20 år för t ex vind. Däremot blir bränslekostnaderna ringa med tanke på hur mycket el man får fr bränslet.

Och nu då till vad självaste artikeln sa. När bränslet har passerat ca 3 till 5 cykler i reaktorn, dvs 3 till 5 år av elproduktion med >90% tillgänglighet, så anses det vara utbränt. Då har du fortfarande 95% U-238 kvar. Precis samma uran som du satt dit fr början. Varken mera eller mindre farligt. Du har oxo ca 1 % Pu.

Dvs 96% av materialet i använt kärnbränsle kan redan idag användas för att producera mera energi. Dock, med GenIV så kan du bränna bort så gott som allt av dessa 96%.
Om du inte har förstått det så försök att förstå nu då:
96% av allt använt kärnbränsle i hela världen så kan vi mata in i en GenIV reaktor och samtidigt bli kvitt det för alltid. Kvar lämnar ca 4-5 % av vad vi har i dag. Desutom, så är materialet som är kvar bara i behov av övervakning i ca 500 år. Att jämföra med 100 000 år om vi inte gör ngt med bränslet. Dvs problematiken kring kopparn är löst oberoende om det korroderar eller ej.

Det var det artikeln handlade om! Förstod du?
1) Ekonomin med kärnkraft blir betydligt bättre, eftersom man inte behöver bygga ngt förvar för 100 000 år.
2) Vi återanvänder material vi redan har.
3) vi producerar mycket mer el fr det bränslet och därmed ökar bränsleresurserna avsevärt.
4) Vi producerar så gott som inga sopår.
Alla är nöjda och glada förutom Mikael som fick el...

Kärnkraft är helt klart bäst. Få döda per TWh, mycket lite utsläpp, mycket liten miljöpåverkan,hög tillgänglighet, lång design livslängd, lågt kundpris på elen, etc etc etc.

Så Mikael, sluta svamla och läs på lite före du häver ur dig din dynga.

Mvh,

FSM, du negligerar mina argument för att sedan försöka argumentera med att energiförbrukningen väntas öka ute i världen.
Hur står det till med logiken i ditt resonemang?
Har du tänkt att svensk energiproduktion skall exporteras långväga?
Av dina argument om kärnkraften så förstår jag att du själv arbetar på ett kärnkraftverk i Sverige, för hur länge då?

Mikael,

Jag har redan berättat för dig att jag jobbar med kärnkraft. Jag har forskat kring kärnkraft i 8 års tid (Gen-II, Gen-III och Gen-IV) och sedan 2 år tillbaka så har jag jobbat med mer ingengörsmässiga uppgifter. Men dock inte i ett kärnkraftverk...

Jag har behandlat ditt argument på den nivå det förtjänar, dvs att det är ett löjligt argument som kan lika bra användas mot vilket energislag som hellst.

Men nu är det ju som så att ca 44% av al el produceras med kk i Sverige. Säg mig hur du vill börja använda elbilar och samtidigt avveckla kk? Ditt argument om tidningspapper bleknar bort i jämförelse....
Dessutom kan du se att elkonsumtionen har ökat historiskt sett konstant sedan 50-talet. Och detta oberoende av kriser, ny teknik, gamla produkter som inte längre behövs etc, etc, etc.
Därutöver så har vi aldrig haft så energisnåla apparater i hushållen som vi har idag och ändå så har vi den största elkonsumtionen vi ngnsin har haft.

Till på köpet bör vi ändra om från fossilt eldade energislag till CO2 fria energislag.

Allt detta taget tillsammans leder till en slutsatts och den är att alla energislag som är CO2 fria kommer att behövas. Vill vi dessutom ha miljövänlig, säker och billig el så behövs det mycket kk!

Nå? När skall du börja svara på mina frågor?

Här kan du läsa på lite:
http://energimyndigheten.se/Global/Press/Karnkraft.pdf

Mvh,

PS. Vem är det som negligerar vem i våra diskussioner?

Kan det månne vara så att vår kära Mikael är på semmester eller ngt dylikt? För inte kan det väl vara som så att han undviker att svara på frågor? Vist, det är ju alltid enklare att inte behöva konfronteras med ngt som är så otrevligt som att ha fel. Nej, det kan det väl nog inte vara. Vår Mikael är ju känd för att kunna försvara sina argument och ha belägg för dom oxo... Han måste nog helt enkelt göra vad vi alla borde göra och det är att sluta använda el. För vi klarar ju oss alla utan el. Man behöver ju bara energieffektivisera upp till 100%. Hur svårt kan det vara egentligen? Va?
Hur som hellst så kommer vi ju inte att ha ngn industri kvar i Sverige nu när tidningsmassafabrikerna kommer att lägga ner sina verksamheter inom.. tja de närmaste 2 eller 3 åren...
Hur som hellst så även om de inte lägger ner så kommer vi ju alla att ha våra solpanelsförsedda surfplattor (som annars kommer att vara super tunna) som vi kan läsa våra tidningar med. Så vem behöver el eller ngn industri? Har vi bara våra supertunna surfplattor och slutar med tidningsmassaverksamheten så kan vi lägga ner all kk och fossilt för den delen oxo. Tja, vi kan alla börja köra elbilar oxo för den delen. Vi kan ju ladda dom med våra solpaneler vi har på våra super tunna surfplattor som alla kommer att ha. Om man vill ladda bilen så kan man ju alltid fråga grannarna om man får låna deras supertunna surfplattor med solpaneler och vindkraftverk för att ladda sin bil med... Om de inta håller på och lagar mat eller eldar bastu förståss med sin surfplatta förståss...
Ingen kommer ju att behöva ngn TV heller, kom jag att tänka just nu. Eftersom alla kommer att titta på TV i sina super tunna surfplattor. Så bara där sparar vi ju in hellt säkert all kk i Norge, danmark och Island.... Eller, vänta nu? Skulle man behöva kolla lite fakta först?
Nej, det behöver man nog inte. Det gör ju aldrig vår Mikael, så varför skulle jag behöva göra det? Dessutom så har jag ju skrivit att vi klarar oss utan kk och det vet ju alla som vet ngt. Och om de vet det så är det ju lugnt, för då vet dom ju att det jag sagt är sant och att det är onödigt att diskutera emot och peka på sakfel eller resonemang fel... Och även om de gör det så kan man ju alltid ignorera dom. För annars så kan det ju faktiskt hända att man lär sig ngt man inte vill lära sig.
A tribute to Mikael.

Mvh,

Akademiska Hus investerar cirka 2 miljoner kronor i en ny solcellsanläggning som ska placeras på...

De olika delarna till den nya flispannan på plats i Kraftringens värmeverk i Klippan lyftes på...

När den tyska regeringen i efterdyningarna av kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde om att...

Finansdepartementet var inte informerat om Nuon-affären, säger den tidigare budgetchefen Bo Netz...

Forskare har tagit fram en kiselcell som kan absorbera infraröd strålning från solen. Solen är...

Den kända amerikanska klimatdebattören James Hansen manar miljöorganisationer till att börja...

Nu ökar Preem tillgängligheten för tung trafik att tanka deras förnybara bränsle, Biodiesel 100...

WSP Process har som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi förvärvat ComTest i Helsingborg...

Arise har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 miljarder kronor....

I samtliga av de nordiska elområdena så sjönk spotpriserna under den gångna veckan. I Danmark...

I vinter så har Umeå Energi höjt säkerheten i sina vindkraftsparker. Detta genom att montera ett...

PA Resources redovisar en förlust före skatt på 48 miljoner kronor för det första kvartalet i år...

Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar...

Som första europeiska energibolag har tyska energikoncernen RWE börjat förse Ukraina med gas....

Empower och Fingrid har tecknat ett avtal om uppförande av en 400 kilovolt kraftledning. Det...

ENA Energi och Upplands Energi har påbörjat ett samverkansarbete. Syftet med samverkan är att...

Om ett år startar byggandet av ett nytt kraftverk i Nådendal, norr om Åbo. Kostnaderna för...

Både diesel- och E85-försäljningen ökade något under mars. Försäljningen av bensin sjönk. Detta...

För några år sedan pekade alla kurvor uppåt för vindkraften: takten på utbyggnaden var snabb,...

Bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består till omkring 60 procent av biobränsle. Biobränslet...

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. För 2014 blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot...

Näringsminister Maud Olofsson informerade statsministern och alliansledarna om Vattenfalls köp av Nuon 2009. Det beskedet fick en tjänsteman i...

Bravida har förvärvat verksamheten i Eltjänst i Hörby AB. Företaget har verkat i Hörby sedan 1959 och har 11 anställda. Verksamheten kommer från...

Under hösten så beslutade regeringen att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att effektivisera...

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna har gett sin syn på framtidens boende. 2...

Arbetet med en sammankopplande fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund startat. Ledningen ska stå klar under hösten 2015 och är ett samarbete...

Vindparken på Rämsberget har invigts. Vindkraftverken namnges efter sju vardagshjältar i Malung-Sälens kommun.

Cassandra Oil, som tillverkar utrustning för att utvinna olja ur bland annat bildäck, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om
...

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kilowattimme, och kostnaden för...

Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson riktar kritik mot regeringen i en intervju.

Opec har kapacitet att möta efterfrågan på 30,5 miljoner fat per dag som prognostiseras för det tredje kvartalet, trots att kartellens
...

Stödlån från EU, IMF och Sverige till Ukraina kan till stor del komma att ätas upp av en chockhöjd gasräkning från Ryssland och storstädningen i...

Sedan maj förra året har Västtrafik testat en ny typ av laddhybridbuss på linje 60 i Göteborg. Nu har satsningen utvärderats och resultatet visar...

Hittills i år har elpriserna i snitt varit 9 öre lägre per kilowattimme jämfört med i fjol. För en villaägare med rörligt elpris har det inneburit...

På cirka 80 meters höjd ersätts rotorbladen på vindkraftverket Boel i Norra Hamnen i Malmö. Efter att ha producerat förnybar energi i 13 år förser...

Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra områden i Västernorrland med en potential på 500 MW motsvarande...

Miljöteknik har länge varit en populär inriktning bland start-up-företag, men intresset för kärnkraft har varit svalt bland dessa på grund av de...

En rekordinvestering i en vindkraftspark i USA blir nästa steg när Ikea storsatsar på egen energiproduktion. Det skriver Dagens Industri på nätet...

Sedan 2006 har Tyskland finansierat kolkraftverk i andra länder med miljardbelopp. Kritikerna, som idag är minst sagt upprörda, anser att...

Ytterligare ett nytt område lämpligt för vindkraftproduktion har säkrats av Vattenfall i Falkenbergs kommun, Projektet kallas Sjönevad och är...

Branschorganisationen Gwec, Global Wind Energy Council, släppte nyligen sin...

I går invigde bostadsminister Stefan Attefall Uppsalahems hus Frodeparken,...

Norges kommuner kommer efter påsk att ha möjlighet att ge tillstånd för...

Under perioden mitten av april till och med december 2014 kommer Pengfors...

Medan Large Hadron Collider vid forskningsanläggningen CERN flyttar fram...

Halmstads kommuns satsning på solenergi har tilldelats utmärkelsen Årets...

Telge Energi är ett av de företag som enligt Sustainable Brand Index är ett...

Den 8 april anordnades Swedish Maritime Day, en mötesplats som samlar...

Tre tekniklärare vid Umeå universitet ger ut ”EnBe – Energiberäkningar” - en...

På den svenska marknaden så ökade efterfrågan på pellets med 20 procent...

Fortum ska sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group samt...

Energimarknadsinspektionen har givit Eon Elnät tillstånd att bygga och driva...

Arise Windpower producerade cirka 73,4 gigawattimmar under mars, varav 41,0...

Under den gångna veckan så har samtliga fyra svenska elområden utgjort ett...

ABB meddelar att företaget ska stödja Bertrand Piccard och André Borschberg...

Högsby har tillsammans med grannkommunerna Hultsfred och Mönsterås köpt ett...

Kommunstyrelsen i Ulricehamn beslutade mot vindkraft. Fyra av ärendena vid...

Helsingborg och Helsingör får ingen gemensam fjärrvärmeledning. Det hela...

Vattenfalls ledning försökte på olika sätt måla upp en bild så att Nuonköpet...

I fjol stod förnybar energi för 44 procent av alla nyinvesteringar för...

Siemens har anlitat Sweco för mätningsteknik och projektledning i ett...

Den sista mars så presenterade Energimarknadsinspektionen sitt förslag till...

Claes Palm har utsetts till ny ekonomidirektör och vice vd i Opcon AB. Han...

Olje- och naturgasbolaget Misen Energy och dotterbolaget LLC Karpatygaz...

Climeon AB har utvecklat en nydanande metod för utvinning av elenergi från...

Annika Lövgren har nu tillträtt som ekonomichef vid Öresundskraft AB. Hon...

Vid regeringssammanträde togs beslut om Klimatfärdplan 2050, en strategi för...

Fortum kommer att inleda samarbete med Hubject. Detta innebär att bolagets...

Ukraina måste betala tillbaka 11,4 miljarder dollar som landet fått i rabatt...

ABB har vunnit en order från den danska kraftoperatören Energinet.dk på ett...

KU-förhören om Vattenfalls köp av Nuon väcker uppmärksamhet. Nu spekuleras...

Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för bolagets...

När Vattenfall köpte nederländska Nuon lovade Vattenfall i hemlighet att...

Arise har sedan en tid tillbaka diskussioner med Kumbro Vind angående en...

EU-kommissionens förslag för att reformera den europeiska utsläppshandeln...

Norges finansminister Siv Jensen, partiledare för Fremskrittspartiet, vill...

I nästa vecka hålls en av fjärrvärmebranschens största konferenser på temat...

Samarbetsavtalet mellan Vestas och Mitsubishi Heavy Industries (MHI), är nu...

Forecast

Stockholm

24 Apr, 2014

Nord, Svak vind, 2.0 m/s2°C

0 mm precipitation

Pressure: 1034.9 hPa

Göteborg

24 Apr, 2014

Øst, Lett bris, 4.4 m/s8°C

0 mm precipitation

Pressure: 1030.2 hPa

Malmö

24 Apr, 2014

Øst-nordøst, Laber bris, 6.8 m/s8°C

0 mm precipitation

Pressure: 1026.4 hPa

Sundsvall

24 Apr, 2014

Vest-nordvest, Flau vind, 1.2 m/s0°C

0 mm precipitation

Pressure: 1036.9 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

Bioenergi

Metsä Group satsar på bioproduktfabrik Nytt storprojekt i Finland

Fusionskraft

ITER - En ny stjärna föds ”En dröm för tre generationer av fysiker”

Kärnkraft

Kraftvärme

Vattenfall säljer del i värmeverk i Kalix Vasa Värme köper Vattenfalls del i Kalix Värmeverk

Vattenkraft

Upprustning av Högsby vattenkraftverk Eon investerar 60 miljoner kronor

WebTV

Tags in Category

Ett beslut ger två fördelar

ANNONS
Efterfrågan på biobränsle ökar i Norden

Vi kan alla göra skillnad och den här gången har storleken faktiskt ingen betydelse! Oavsett inriktning och målsättning finns det möjligheter för alla som vill göra ett aktivt val när det gäller att ersätta fossila energikällor med miljömässigt och ekonomiskt bättre alternativ. Med pellets är det den enskilda användaren som har full kontroll på de miljömässiga vinsterna.