Du är här:
Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Torsdag, april 24, 2014

Kommentarer (9)

Nej tack ,jag bor i prisområde 4 och vill ha ny baskraft produktion inte väderstyrd produktion.

Jaha, vilken baskraft då? Dyr miljöovänlig kärnkraft eller?
Man får hoppas att de som bestämmer tänker längre än så!
Skärp dig Anders, vi lånar jorden av våra barn, ta och fundera på det!

Ny miljövänlig kärnkraft är ett av flera alternativ ett annat är naturgas bägge billigare än vindkraft.

Sverige har och kommer att ha ett stort överskott av elenergi för lång tid framöver utan någon utbyggnad av vindkraft. Detta betyder att det inte finns avsättning för mera vindkraft i Sverige. WPD, som är ett tyskt bolag, borde få tillstånd att bygga den planerade vindkraften till havs för export till kontinenten.

Men ett villkor måste ställas, nämligen att svenska elanvändare och skattebetalare inte skall betala en krona i subventioner till detta projekt.

Jag håller helt med Kjell Lingeblad om att vi är på väg mot stora elöverskott i Sverige och jag anser att det är bra. Men jag anser att vi ska fortsätta att öka överskottet så att vi kan fasa ut gammal kärnkraft. Då bör vi också bygga det som är långsiktigt hållbart och som också är på väg att bli det billigaste sättet att producera el nämligen landbaserad vindkraft (se gärna en press realease från Bloomberg New Energy Finance från nov 2011). Vindkraft till havs är fortfarande klart dyrare än den landbaserade men här sker en kraftig teknikutveckling med större verk och förbättrad monteringsteknik. Siemens investerar t.ex. i ett specialfartyg för montering av vindkraftverk till havs på måttliga djup. Men som sagt denna kraft blir något dyrare eller kanske ungefär lika dyr som elen från det finska kärnkraftverk som efter år av förseningar snart ska tas idrift.

Min slutsats är att vindkraft till havs kommer att bli stor i framtiden och den kommer att kraftigt bidra till att kärnkraften kan fasas ut utan alltför stora problem i framtiden.

Det är väldigt kul att folk är så intresserade av vad som händer med vårat el-nät. Men jag blir förvånad över att det är så många antaganden och lite fakta baserad information ni förlitar er på.
Anders skriver: "Ny miljövänlig kärnkraft är ett av flera alternativ ett annat är naturgas bägge billigare än vindkraft".
Vilken del av den miljövänliga kärnkraften är lagringsbar och icke miljöfarlig för kommande generationer?
Naturgas kan jag delvis hålla med om att det är billigare men vindkraft har ett större utbredningsområde om vi inte bara ska titta på Sverige utan även försöka breda ut den "gröna elen" utanför norden, för att minska utsläppen i Europa också. För det handlar ju inte bara om elpris i slutändan.

/Vindkraftstekniker

Vindkraft till havs kostar minst 70 öre/kwh. Elpriset på NordPol är nu under 30 öre/kwh. Med fungerande kärnkraft och normal produktion av vattenkraft finns det goda förutsättningar för att behålla ett lågt elpris. Detta betyder att vindkraft till havs måste subventioneras med minst 40 öre/kwh för att vindkraftbolagen skall få täckning för sina kostnader. Vågar regeringen höja subventionerna till denna nivå? Redan nu har vindkraftbolagen erhållit miljarder kronor i bidrag och subventioner.

Sverige behöver inte någon ytterligare vindkraft eftersom vi har och kommer att ha ett stort överskott av elkraft för lång tid framöver vindkraften förutan.

Dummaste jag hört. Vindkraftsindustrin är storskalig tillverkningsindustri, som hävdar att det behövs fler incitament för att gynna vindkraften. Precis som OPEC säger och naturligtvis handlar det också i deras fall om det bästa för miljön. Vindkraftverk är ett fruktansvärt ingrepp i naturen, de tar upp enorma arealer och man bör noga, mycket noga tänka efter om det inte finns andra och bättre alternativ för att producera motsvarande mängd energi.

Hej! Intressant att många blev involverat i denna debatt. Jag bara vill påminna om att man borde sluta tänka lokalt och istället börja tänka globalt när det gäller energifrågan. Varför vindkraft?, har kommer några svar till detta.

Kärnkraft: kolla vad som har händ i: Japan, Chernobyl, Con Edison, Three Mile Island och mera. Tänk på hur många tusen personer påverkades av kärnkraft.

Kol: Jättehöga utsläpp av koldioxid. Reserverna förväntas räcka ytterligare 100-200 år.

Fossilt bränsle: Jättehöga utsläpp av koldioxid, Det allvarligaste av dessa anses vara den globala uppvärmningen.

Naturgas: Utsläpp av koldioxid. Ett annat miljöproblem är att den naturgas som blir över vid petroleumutvinning är en svårhanterlig restprodukt som kan vara olönsam att ta tillvara på.

Hälsning,
Abel

I februari fick uranmarknaden ett rejält uppsving då Japan offentliggjorde utkastet till sin nya...

Under året så installeras en ny vädermast och ett nytt meteorologiskt observationssystem vid...

Representanter för Svensk Vindkraftförening menar att vindkraften får orättvist mycket negativ...

OKG ska varje halvår redovisa effekterna av sitt förbättringsarbete till...

London Array är hittills världens största havsbaserade vindkraftpark och består av 175...

Det amerikansk-japanska teknikföretaget Westinghouse har ingått ett avtal med Ukraina om att...

EU måste skapa en energiunion, eftersom det nuvarande beroendet av rysk gas och olja gör Europa...

EU-länderna måste ha en enad front gentemot Ryssland ifall landet bryter mot internationella...

Ett beslut i Högsta domstolen öppnar nu för att pröva tvister om avgifter för anslutning till...

Kvantpunkter är mycket små bitar av halvledarmaterial som med moderna metoder kan framställas...

Akademiska Hus investerar cirka 2 miljoner kronor i en ny solcellsanläggning som ska placeras på...

De olika delarna till den nya flispannan på plats i Kraftringens värmeverk i Klippan lyftes på...

När den tyska regeringen i efterdyningarna av kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde om att...

Finansdepartementet var inte informerat om Nuon-affären, säger den tidigare budgetchefen Bo Netz...

Forskare har tagit fram en kiselcell som kan absorbera infraröd strålning från solen. Solen är...

Den kända amerikanska klimatdebattören James Hansen manar miljöorganisationer till att börja...

Nu ökar Preem tillgängligheten för tung trafik att tanka deras förnybara bränsle, Biodiesel 100...

WSP Process har som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi förvärvat ComTest i Helsingborg...

Arise har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 miljarder kronor....

I samtliga av de nordiska elområdena så sjönk spotpriserna under den gångna veckan. I Danmark...

I vinter så har Umeå Energi höjt säkerheten i sina vindkraftsparker. Detta genom att montera ett varningssystem som signalerar om det finns risk...

PA Resources redovisar en förlust före skatt på 48 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Motsvarande period i fjol gjorde bolaget en...

Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar överklagades av fyra kommuner. Mark- och miljödomstolen...

Som första europeiska energibolag har tyska energikoncernen RWE börjat förse Ukraina med gas. Leveransavtalet baserar sig på en överenskommelse...

Empower och Fingrid har tecknat ett avtal om uppförande av en 400 kilovolt kraftledning. Det sammanlagda värdet för kraftledningskontraktet utan...

ENA Energi och Upplands Energi har påbörjat ett samverkansarbete. Syftet med samverkan är att tillsammans kunna erbjuda helhetslösningar gällande...

Om ett år startar byggandet av ett nytt kraftverk i Nådendal, norr om Åbo. Kostnaderna för kraftverket, som kommer bland annat att alstra kraft...

Både diesel- och E85-försäljningen ökade något under mars. Försäljningen av bensin sjönk. Detta enligt preliminära siffror från SPBI.

För några år sedan pekade alla kurvor uppåt för vindkraften: takten på utbyggnaden var snabb, elpriset och elcertifikaten gav en bra avkastning,...

Bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består till omkring 60 procent av biobränsle. Biobränslet består av skogsavfall som grot (grenar och toppar...

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. För 2014 blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot...

Näringsminister Maud Olofsson informerade statsministern och alliansledarna om Vattenfalls köp av Nuon 2009. Det beskedet fick en tjänsteman i...

Bravida har förvärvat verksamheten i Eltjänst i Hörby AB. Företaget har verkat i Hörby sedan 1959 och har 11 anställda. Verksamheten kommer från...

Under hösten så beslutade regeringen att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att effektivisera...

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna har gett sin syn på framtidens boende. 2...

Arbetet med en sammankopplande fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund startat. Ledningen ska stå klar under hösten 2015 och är ett samarbete...

Vindparken på Rämsberget har invigts. Vindkraftverken namnges efter sju vardagshjältar i Malung-Sälens kommun.

Cassandra Oil, som tillverkar utrustning för att utvinna olja ur bland annat bildäck, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om
...

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kilowattimme, och kostnaden för...

Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson riktar kritik mot regeringen i en intervju.

Opec har kapacitet att möta efterfrågan på 30,5 miljoner fat per dag som...

Stödlån från EU, IMF och Sverige till Ukraina kan till stor del komma att...

Sedan maj förra året har Västtrafik testat en ny typ av laddhybridbuss på...

Hittills i år har elpriserna i snitt varit 9 öre lägre per kilowattimme...

På cirka 80 meters höjd ersätts rotorbladen på vindkraftverket Boel i Norra...

Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra...

Miljöteknik har länge varit en populär inriktning bland start-up-företag,...

En rekordinvestering i en vindkraftspark i USA blir nästa steg när Ikea...

Sedan 2006 har Tyskland finansierat kolkraftverk i andra länder med...

Ytterligare ett nytt område lämpligt för vindkraftproduktion har säkrats av...

Branschorganisationen Gwec, Global Wind Energy Council, släppte nyligen sin...

I går invigde bostadsminister Stefan Attefall Uppsalahems hus Frodeparken,...

Norges kommuner kommer efter påsk att ha möjlighet att ge tillstånd för...

Under perioden mitten av april till och med december 2014 kommer Pengfors...

Medan Large Hadron Collider vid forskningsanläggningen CERN flyttar fram...

Halmstads kommuns satsning på solenergi har tilldelats utmärkelsen Årets...

Telge Energi är ett av de företag som enligt Sustainable Brand Index är ett...

Den 8 april anordnades Swedish Maritime Day, en mötesplats som samlar...

Tre tekniklärare vid Umeå universitet ger ut ”EnBe – Energiberäkningar” - en...

På den svenska marknaden så ökade efterfrågan på pellets med 20 procent...

Fortum ska sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group samt...

Energimarknadsinspektionen har givit Eon Elnät tillstånd att bygga och driva...

Arise Windpower producerade cirka 73,4 gigawattimmar under mars, varav 41,0...

Under den gångna veckan så har samtliga fyra svenska elområden utgjort ett...

ABB meddelar att företaget ska stödja Bertrand Piccard och André Borschberg...

Högsby har tillsammans med grannkommunerna Hultsfred och Mönsterås köpt ett...

Kommunstyrelsen i Ulricehamn beslutade mot vindkraft. Fyra av ärendena vid...

Helsingborg och Helsingör får ingen gemensam fjärrvärmeledning. Det hela...

Vattenfalls ledning försökte på olika sätt måla upp en bild så att Nuonköpet...

I fjol stod förnybar energi för 44 procent av alla nyinvesteringar för...

Siemens har anlitat Sweco för mätningsteknik och projektledning i ett...

Den sista mars så presenterade Energimarknadsinspektionen sitt förslag till...

Claes Palm har utsetts till ny ekonomidirektör och vice vd i Opcon AB. Han...

Olje- och naturgasbolaget Misen Energy och dotterbolaget LLC Karpatygaz...

Climeon AB har utvecklat en nydanande metod för utvinning av elenergi från...

Annika Lövgren har nu tillträtt som ekonomichef vid Öresundskraft AB. Hon...

Vid regeringssammanträde togs beslut om Klimatfärdplan 2050, en strategi för...

Fortum kommer att inleda samarbete med Hubject. Detta innebär att bolagets...

Ukraina måste betala tillbaka 11,4 miljarder dollar som landet fått i rabatt...

Forecast

Stockholm

24 Apr, 2014

Sørøst, Svak vind, 2.3 m/s9°C

0 mm precipitation

Pressure: 1031.2 hPa

Göteborg

24 Apr, 2014

Øst, Svak vind, 2.6 m/s13°C

0 mm precipitation

Pressure: 1025.6 hPa

Malmö

24 Apr, 2014

Øst, Laber bris, 6.6 m/s10°C

0 mm precipitation

Pressure: 1023.3 hPa

Sundsvall

24 Apr, 2014

Sørvest, Flau vind, 1.2 m/s6°C

0 mm precipitation

Pressure: 1027.8 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

Bioenergi

Metsä Group satsar på bioproduktfabrik Nytt storprojekt i Finland

Fusionskraft

ITER - En ny stjärna föds ”En dröm för tre generationer av fysiker”

Kärnkraft

Kraftvärme

Vattenfall säljer del i värmeverk i Kalix Vasa Värme köper Vattenfalls del i Kalix Värmeverk

Solenergi

Malå i topp i Förnybarhetsindex Producerar mest förnybar energi

Vattenkraft

Malå i topp i Förnybarhetsindex Producerar mest förnybar energi

WebTV

Tags in Category

Ett beslut ger två fördelar

ANNONS
Efterfrågan på biobränsle ökar i Norden

Vi kan alla göra skillnad och den här gången har storleken faktiskt ingen betydelse! Oavsett inriktning och målsättning finns det möjligheter för alla som vill göra ett aktivt val när det gäller att ersätta fossila energikällor med miljömässigt och ekonomiskt bättre alternativ. Med pellets är det den enskilda användaren som har full kontroll på de miljömässiga vinsterna.