Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Söndag, april 19, 2015

Utbyggnaden av förnybar el är fortsatt stor, trots lägre elcertifikatpris. Den tydligaste...

PA Resources styrelse har i dag fattat beslut att fortsätta med företagsrekonstruktionen efter...

Den norska oljefonden, som består av 880 miljarder dollar, har i dag trätt in i en ny era av...

Hector Rail och Fortum Värme har skrivit avtal om tågtransporter till biokraftvärmeverket i...

USA:s lager av råolja ökade med 2,6 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan,...

Irans oljeminister Bijan Namdar Zangeneh vill att OPEC minskar oljeproduktionen med minst 5...

Nexans ska leverera umbilicalkablar till Statoils Gullfaksgasfält i Norska Sjön. Kablarna...

Nya regler för biobränslen ska ge EU mer moderna former av drivmedel. Fast kritikerna varnar för...

Gunvor Group avser att dra tillbaka den konkursansökan de har lämnat in för PA Resources.

Planerna på att bygga Polens första kärnkraftverk är minst två år försenade, uppger källor....

Lundin Petroleum meddelar att det helägda dotterbolaget Lundin Malaysia startade produktionen...

Danmark är igång med att omställa koleldade kraftvärmeverk till biobränslen vilket medför ett...

Tethys Oil har beslutat att föreslå årsstämman 2015 en total värdeöverföring till aktieägare om...

Nexans har skrivit på ett kontrakt värt 23 miljoner euro om leverans av PEX-kablar på 500...

Dome Energys styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 juni 2015, från...

Senvion har producerat en ny turbin för deras plattform om tre megawatt. Den nya...

PA Resources har begärts i konkurs av Gunvor Group. Beskedet ska ha lämnats till PA Resources...

Världens oljemarknader kommer inte att se någon betydande ökning av Irans oljeleveranser...

Antalet aktiva oljeriggar i Nordamerika minskade med 42stycken till 760 stycken den senaste...

Enligt siffror från Bloomberg New Energy Finance ska investeringar i förnybar energi ha sjunkit...

Statoil står inför en ny nedbemanning. I det förslag som läggs fram i maj kan mer än 10 procent av personalstyrkan tas bort.

Kinas import av råolja uppgick till 26,81 miljoner ton under mars. Vid en jämförelse med motsvarande månad året innan har importen stigit med 14,0...

Wärtsilä har tecknat ett kontrakt om att leverera ett kraftverk åt en europeisk kund med internationell verksamhet. Värdet på...

Danska Samsö ska vara känd för sina energisatsningar enligt regionens strateg Bertil Klintbom. Nu håller det på och skapas en ny avsiktsförklaring...

Siemens har tillsatt Elin Löfblad som ny chef för divisionen Power and Gas. Därmed blir hon ansvarig chef för divisionen samt direkt ansvarig för...

Skanska har tecknat avtal om underhållstjänster på oljefältet Cerro Dragón i Argentina. Kontraktet är värt cirka cirka 1,2 miljarder kronor.

NCC har fått en order att bygga ett nytt personalboende med 430 rum för medarbetare som gör årliga underhåll på Forsmarks kärnkraftverk i Uppland...

Eolus har förvärvat ett projekt i Finland. Förvärvet omfattar 30 megawatt av vindkraftsprojektet Pörtom i Närpes.

Siemens har planer på att utveckla gasisolerande likströmsöverföring. Tanken är att sedan kunna använda kabeln till att bära ström från vindrika...

UK Oil & Gas stiger med nära 200 procent i London efter att ha tillkännagett ett oljefynd i "världsklass" nära Gatwick Airport utanför London...

Vattenfalls tyska kolkraftverk och brunkolsgruvor är en belastning för bolaget, enligt styrelseordföranden Lars G Nordström. Han vill ha regering...

Irans högsta andliga och politiska ledare, Ayatolla Ali Khamenei, säger på torsdagen att landet har gett stöd, och kommer att stödja...

Texas Onshores borrning av källan George nr 1 i Cherryprojektet, USA, misslyckades. Källan innehöll inga kolväten och har därför pluggats igen.

Gulf Keystone, som är verksamt i den kurdiska delen av Irak, faller 1,9 procent i den inledande handeln i London efter att ha lagt fram rapporten...

New York investerar över en miljard kronor i förnybar energi. Investeringen ska vara en del av en energivision som ska stödja utvecklingen av...

ABB har tagit en order av världens första anslutning av ultrahögspänd likström på 800 kilovolt, till 750 kilovolt växelström. Ordern, som är värd...

Jämtkraft gjorde en vinst på 134 miljoner kronor under fjolåret, vilket är ett svagt resultat i jämförelse med tidigare år.

Ett Grekland vid ruinens brant och ett finansiellt isolerat Ryssland flaggar för utökat samarbete. Greklands premiärminister Alexis Tsipras...

Eon ska öppna upp en enhet i USA som ska ta hand om förnybara projekt i landet. Företaget menar att det finns för få nationella...

Dome Energy presenterar i dag en uppdatering av den operationella verksamheten och pågående borrprogram.

Det är lönsamt att vara oljedirektör. Lundin Petroleums vd Ashley...

Vattenfalls kärnkraftverk hade 83,7 procents tillgänglighet under perioden...

Saudiarabien ökade råoljeproduktionen till den högsta nivån någonsin i mars...

Eltel tillkännager i dag undertecknandet av det för bolaget hittills största...

Royal Dutch Shell är i långt framskridna samtal om att köpa brittiska BG...

US Energy Information Administration, EIA, har sänkt sina prognoser för USA:...

PA Resources storägare Gunvor Group har meddelat att de inte har för avsikt...

Norilsk Nickel Harjavalta och Suomen Teollisuuden Energipalvelut, Veolia...

Arises elproduktion var 65,6 gigawattimmar (73,4) i bolagets vindkraftparker...

NextEra Energy ska spendera omkring 5,5 miljarder kronor på två nya...

PA Resources rekonstruktör, advokat Lars Söderqvist, har den 2 april...

Irans president Hassan Rouhani sade på fredagen att ramverket för ett...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika minskade med 40 stycken...

ÅF ska på uppdrag av Bodens Energi modernisera kraftvärmeverket i Boden....

Ny forskning från industriledda Onshore Wind Cost Reduction Taskforce,...

Genom en ny förordning möjliggör regeringen ännu effektivare och billigare...

I samband med en explosion vid plattformen Abkatun, en av Pemex oljeriggar...

Exxon Mobil har stämt Ryssland inför Stockholms handelskammares...

Vale har meddelat att de har slutfört försäljningen av sin 49-procentiga...

Vestas nämnde tidigare att de ville utmana Siemens dominans på marknaden...

Ukraina har skrivit på ett avtal om gasleveranser från Ryssland för perioden...

Konecranes vd sedan tio år, Pekka Lundmark, slutar på bolaget för att bli vd...

Utsläpp av växthusgaser kopplade till pellets skiljer sig åt ur ett...

Enel har fått ett lån om 1,5 miljarder kronor för en vindkraftpark i Afrika...

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 4,8 miljoner...

Indiska regeringens atomenergidepartement har gett klartecken till att bygga...

Det statliga ryska oljebolaget Rosneft och det havererade oljebolaget Yukos...

Addtech Energy förvärvar samtliga aktier i Dafine Engineering Oy. Dafine...

Ginger Oil tidigarelägger sin årsstämma för år 2015 till den 11 maj,...

Westinghouse Electric Company har utsett Azis Dag till vd för Westinghouse...

Intresset har ökat för förnybar energi, vilket har lett till att...

Solen kommer att generera över 1 000 000 kilowattimmar per år och ge hållbar...

Vestas har tecknat avtal om leverans både till Kina och Finland. Sammanlagt...

Iran och dess motparter lyckades inte få till en bredare överenskommelse i...

Scania och Swedfund går samman i ett projekt för att utveckla biogas som...

Skånska Energi genomför en förändring för dotterbolaget Skånska Energi Värme...

Fortum planerar att satsa 200 miljoner euro (cirka 1,9 miljarder kronor) på...

De statligt ägda bolagens sammanlagda vinst efter skatt 2014 lyfte med 17...

MHI Vestas uppger att de tänker tillverka en vindkraftturbin om åtta...

Gazprom kommer att kapa utdelningen i år, från fjolårets 7,2 rubel per aktie...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 15
  • Inga kommande evenemang i feb 15
  • Inga kommande evenemang i mar 15
  • Inga kommande evenemang i jun 15
  • Inga kommande evenemang i jul 15
  • Inga kommande evenemang i aug 15
  • Inga kommande evenemang i sep 15
  • Inga kommande evenemang i okt 15
  • Inga kommande evenemang i nov 15
  • Inga kommande evenemang i dec 15

Bioenergi

Fortum och Hector Rail i fraktavtal Ska leverera biobränsle

Fusionskraft

Indien kan bygga sin egen fusionsreaktor En egen version av experimentreaktorn i Frankrike

Kärnkraft

Marknaden för kärnbränsle ökar sakta med säkert Trots att utmaningarna för branschen blivit fler

Solenergi

”Tandem-solcell” utnyttjar bättre solenergin ”Tandem-solcell” utnyttjar bättre solenergin

Vattenkraft

Två nya till Vattenfalls styrelse Viktoria Bergman och Tomas Kåberger

WebbTV

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Privatägt värmeverk med miljövänligt fordon

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

För att på ett tidsbesparande sätt kunna leva upp till kravet på debitering av levererad fjärrvärme, utifrån faktisk, månatlig förbrukning, behövde Molkom Biovärme ett lättanvänt mätsystem för trådlös fjärravläsning. Valet föll på Kamstrups mätare, Multical 402.

Arne Jensen - Rätt underhåll ger säkra fjärrvärmenät

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Ny teknik möjliggör undersökning av ledningar som är i drift. Genom god tillgång på rätt information minimeras kostnaderna för underhåll och säkerheten höjs.

Dekon - Med produktionen som utgångspunkt

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Att introducera ett nytt stödsystem i verksamheten kan bli ett riktigt lyft och underlätta för de anställda samtidigt som organisationen lättare når sina mål. Men det gäller att hitta rätt system för att uppnå målen.

Tags in Category