Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Onsdag, juli 1, 2015

Det krisande svenska oljebolaget PA Resources har publicerat sin delårsrapport för första...

Malmberg levererar en komplett geoenergilösning till en ny bostadsrättsförening i Höllviken i...

Eolus ska ha tecknat avtal med Enercon om leverans av fyra vindkraftverk av modell E82. Avtalet...

PA Resources har inlämnat en begäran om förlängd företagsrekonstruktion med ytterligare tre...

Regeringen avser att vidareutveckla den svenska elmarknaden och ger Svenska kraftnät i uppdrag...

Ur ett strålsäkerhetsperspektiv är underlaget till miljöbalksansökan i Svensk...

Cowi har fått uppdraget att hjälpa två raffinaderier i Mexiko med energieffektivisering för att...

Granspira, smörbollar, hasselmöss och kärrspindlar. Det är några av de arter som växer och lever...

Med hjälp av en helt ny solkarta kan alla fastighetsägare i centrala Norrköping samt Lindö nu få...

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat de första preliminära resultaten från sin...

Nu är det beslutat att det är tillåtet att installera vindkraft i skogarna kring gränsen mellan...

Nu har Energimyndigheten fördelat 27,6 miljoner kronor till några av landets bästa...

Snart ska den tyska regeringen besluta hur koldioxidutsläppen ska begränsas.

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med -4,9 miljoner fat under förra...

Studentbostäderna i Bokompakt, som AF Bostäder driver som ett utvecklingsprojekt, tilldelas...

Nu presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten vissa preliminära resultat från den pågående...

Rejlers har fått i uppdrag att utföra en teknisk due diligence på ledningar och anläggningar för...

Alfa Laval har fått en order för leverans av sina Framo pumpsystem till flera oljeplattformar i...

Vattenfall säljer kraftvärmeverket Nordjyllandsvaerket och slutför därmed försäljningen av...

Nu har Energimarknadsinspektionen tagit de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för...

Basindustrins energisamarbete, SKGS, kräver åtgärder från regeringen för att inte Sverige ska hamna i en effektbrist. Man menar att i och med Eons...

USA:s lager av råolja minskade med 3,2 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan, enligt lagerstatistik från branschorganisationen...

Gamesa har tilldelats ett kontrakt av det statliga verktyget UTE som ska omfatta leverans och konstruktion av ett projekt om 70 megawatt i Florida...

Eon har bestämt att stänga reaktor 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det innebär att totalt fyra reaktorer stängs i förtid under de närmsta fem...

Försäljningen av alla typer av drivmedel sjönk i maj. Bensinförsäljningen minskade med sex procent, jämfört med motsvarande månad i fjol. Totalt...

OKG:s huvudägare Eon har fattat ett inriktningsbeslut där intentionen är en förtida stängning av O1 och O2.

Norska oljedirektoratet har givit Wintershall Norge borrtillstånd till brunnen 10/4-1 i undersökningstillståndet för PL734.

Vattenfall har slutfört installationen av den första vindkraftsturbinen av 15 stycken nya vindkraftverk som en del av utbyggnaden av den...

För fjärde gången har Elkraftsbyggarna Kraft (EKB) fått förtroendet av Eon Elnät Sverige att sköta felavhjälpning, drift, underhåll och...

Den brittiska regeringen ska ha för avsikt att avsluta nya offentliga subventioner för landbaserade vindkraftparker genom att tidigarelägga...

Nu kommer det att rulla betydligt fler elbilar i Malung - Sälens kommun. Under veckan så levereras nämligen nio nya laddhybridbilar till ett antal...

OKQ8 Diesel Bio HVO är ett förnybart dieselalternativ som efter tester nu certifieras av Volvo Lastvagnar för samtliga av tillverkarens motorer...

Rosatom kommer att delta i en upphandling för att bygga nya reaktorer i Finland om sådana anbud tillkännages. Det sade chefen för Rosatom, Sergey...

Chokladfabriken i Sundbyberg, historiskt kallat Marabouhuset, uppgraderar nu sin energiförsörjning och byter till geoenergi. All värme och kyla...

Elen är rekordbillig. De så kallade spotpriserna är nere på nivåer som inte skådats på åratal. Enstaka timmar när efterfrågan är som minst kan...

Antalet laddfordon i Sverige har flerfaldigats, modellutbudet breddats och laddinfrastrukturen har växt fram. Dock visar Energimyndighetens...

Den 1 augusti tar Enycon över fjärrvärmenäten och verksamheten i Bräcke och Kälarne av Bräcke kommun, i Jämtland.

Dong Energy har beställt en anläggning från Malmberg för projekt Linkogas i Lintrup, på södra Jylland. Anläggningen är planerad att leverera gas i...

Styrelsen i Lundin Petroleum har utsett Alex Schneiter till ny vd och koncernchef för oljebolaget.

I lördags kunde Oskarshamn 3 återigen leverera el till det svenska kraftnätet efter störningar under effektuppgången efter årets...

Det svenska elpriset kommer allt oftare under 10 öre/kWh. I sommar kan...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 7 stycken till...

Under maj 2015 har det Misenledda företaget Joint Activity producerat...

Den planerade stängningen av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 närmar sig allt...

Det kurdiska självstyret (KRG) i Iraks olja- och gas-råd slog på ett möte...

Vindparkerna Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna har invigts av OX2....

Rotorblad som är gjorda av en stålplåt erhåller pris. Bladet är 1,0...

Byggstarten av Solar Park Helsingborg inleds i september. Sju hundra andelar...

SunEdison samlade in cirka tre miljarder kronor (402 miljoner dollar) för...

Bahnhof och Fortum Värme har tecknat ett avtal om storskalig...

BTS Group har tecknat ett avtal värt cirka 2,7 miljoner kronor med ett kraft...

O2:s effekthöjning skjuts på framtiden, meddelar OKG. Ett nytt omförhandlat...

ABB har fått en order värd 20 miljoner dollar avseende utbyggnad av en...

Lundin Petroleum har påbörjat prospekteringsborrning 16/4-9 S på strukturen...

OK ekonomisk förening går in som delägare i det svenska tillväxtbolaget...

Vattenfall kommer på uppdrag av Unibail-Rodamco att uppföra 27 laddstolpar...

USA:s lager av råolja minskade med 2,9 miljoner fat under förra veckan,...

Statens Fastighetsverk har tecknat ett ramavtal med Glacell. Ramavtalet på...

Acceptansen för kärnkraft är fortsatt hög i Sverige, visar en undersökning...

Tethys Oil har påbörjat ett borrprogram i Litauen som omfattar tre borrhål...

Energimyndigheten har tilldelat 4,7 miljoner kronor till ett treårigt...

Fortum förbättrar säkerheten vid Lima vattenkraftverk. Verket ligger utmed...

Statoil ska minska personalstyrkan med 1 100-1 500 fast anställda innan...

Oljebolaget Petrogrands intressebolag Ripiano Holdings hade för maj 2015 en...

Goldwind har fått en order på 32 megawatt angående ett projekt i Sydafrika...

Genom att ta ett helhetsgrepp om sitt energieffektiviseringsarbete i...

EU-kommissionen skickade i fredags en formell lista till General Electric...

Preem lanserar en ny sorts bensin, som gjorts delvis på skogsavfall, på ett...

24 stycken vindkraftparker, som omfattar nästan 250 enskilda vindkraftverk,...

Kamstrups nya flexibla nätverkslösning gör det ännu lättare för energibolag...

Dome Energy har släppt en operativ uppdatering från Orangefältet i Texas....

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 2 stycken till...

Enligt Pctech Magazine ska Google vara intresserade av en vindkraftpark i...

Industriproduktionen i EMU-länderna (EA19) steg med 0,8 procent i årstakt...

Shelton Petroleums oljeproduktion uppgick till 752 fat per dag i maj 2015 (...

Lundin Petroleum meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway Lundin...

Indonesien ska gå med i oljekartellen Opec. Enligt landets oljedepartement...

Iberdrola Renewables har tillkännagivit ett 25-år långt leveransavtal med...

Cirka 1 500 fast anställda och 500 ur den inhyrda personalen hos det norska...

Kinas standardiserings- och kvalitetstillsynsmyndighet har utfärdat en...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

Fusionskraft

Kärnkraft

O1 och O3 levererar el igen Har haft framgångsrika underhållsåtgärder

Kraftvärme

Grontmij förnyar kraftverk i Helsingör Helsingörs kraftvärmeverk ska byggas ut

Solenergi

50 nya miljoner i solcellsstöd Energimyndigheten fördelar ut statligt stöd

Vattenkraft

Forskning om havsenergi får 27 miljoner kronor Sju projekt får stöd från Energimyndigheten

WebbTV

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Kamstrups ultraljudsmätare bäst i Norrvattens test

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

En halv miljon invånare i 14 kommuner i norra Storstockholm får sitt högkvalitativa dricksvatten producerat och levererat av Norrvatten. Mälaren är källan och vattnet renas i Görvälnverket i Järfälla. En korrekt mätning av vattenförbrukningen är viktig både för Norrvatten och kommunerna. På sikt kommer troligen därför runt 78 000 mekaniska kallvattenmätare att bytas ut mot ultraljudsmätare som utsatts för tuffa tillförlitlighetstester.

Pilum hjälper industrin till hållbara investeringar för en renare miljö

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

EU:s nya direktiv om industriutsläpp omfattar drygt 1 000 verksamheter i Sverige. Cleantechföretaget Pilum AB i Borås har i kölvattnet av de skärpta utsläppsreglerna – märkt av en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

Privatägt värmeverk med miljövänligt fordon

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

För att på ett tidsbesparande sätt kunna leva upp till kravet på debitering av levererad fjärrvärme, utifrån faktisk, månatlig förbrukning, behövde Molkom Biovärme ett lättanvänt mätsystem för trådlös fjärravläsning. Valet föll på Kamstrups mätare, Multical 402.

Tags in Category