Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Måndag, juli 6, 2015

På fem år har tolv lantbrukare kring Alvesta gått från lösa tankar om energieffektivisering...

Bränslefördelning är viktigt inom både kraftvärmeindustrin och andra industrier eftersom man...

Eon Värme utvecklar fjärrvärmeproduktionen i Täby med två biobränslepannor. Genom ett unikt...

WSP förvärvar Faveo, en aktör inom projektledning med 160 medarbetare i Sverige och 230 i Norge...

OKG står som värd för en internationell konferens då 22 delegater från världens alla hörn samlas...

Fortum har under Almedalsveckan släppt rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten...

Vestas Wind Systems har fått en order på 47 stycken V112-3.3 MW-turbiner i USA, en beställning...

ABB har tagit hem en order värd cirka 85 miljoner dollar på leverans av nyckelfärdiga...

Vattenfall har valt MHI Vestas Offshore Wind som prioriterad leverantör av deras V164-8...

Under två dagar samlades biogasbranschen i Malmö och diskuterade två större regionala satsningar...

Jämtkraft går in som hälftenägare i Clever Sverige AB.

Medelspotpriset i juni blev 14 öre/kilowattimme i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt...

Energimyndigheten fördelar det statliga stödet till solceller som i denna omgång är 50 miljoner...

Verköhamnen i Karlskrona utvecklas genom satsningar från såväl samhället som näringslivet. När...

Infratek har tilldelats kontrakt från Eon Elnät med ett estimerat värde på cirka 1,5 miljarder...

Åtgärderna på Oskarshamn 1 och Oskarshamn 3 har gått mycket bra. O1 återupptog sin produktion...

Umeå Energi fortsätter investera stort i Umeå med omnejd och gräver i sommar på över 30 områden...

Vestas ska ha fått en order om 150 megawatt av EDF Renewable Energy för att leverera ett projekt...

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska...

kNm Hydraulikk och Lundin Norway har tecknat ett ramavtal om hydrauliska momentverktyg från...

Tillsammans med Renewa Oy har Petro Bio AB tecknat leveransavtal av en komplett panncentral till Step Energy Oy. Panncentralen skall byggas i...

Regeringen har meddelat att Energimyndigheten får i uppdrag att vara nationell samordnare för den kommande utbyggnaden av laddinfrastruktur för...

I Danmark arbetas det hårt med omställningen av energisektorn, och teknikkonsulten Grontmij har nu vunnit ytterligare ett uppdrag som bidrar till...

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om bland annat förändrade regler för undantag från skatteplikt avseende förnybar och övrig...

Det blir mycket små förändringar av fjärrvärmepriserna under 2016. Det står klart efter årets prisdialog med fastighetsägare och Villaägarna i...

Som vi tidigare har rapporterat om har Storbritannien beslutat att avsluta subventionerna för landbaserad vindkraft ett år tidigare än planerat....

Det krisande svenska oljebolaget PA Resources har publicerat sin delårsrapport för första kvartalet, som skulle ha publicerats för några veckor...

Malmberg levererar en komplett geoenergilösning till en ny bostadsrättsförening i Höllviken i Skåne. Modular Living bygger där 26 lägenheter med...

Eolus ska ha tecknat avtal med Enercon om leverans av fyra vindkraftverk av modell E82. Avtalet ska gälla uppförande under vintern 2015/2016.

PA Resources har inlämnat en begäran om förlängd företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader.

Regeringen avser att vidareutveckla den svenska elmarknaden och ger Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram och driva en central informationsmodell...

Ur ett strålsäkerhetsperspektiv är underlaget till miljöbalksansökan i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan nu tillräckligt...

Cowi har fått uppdraget att hjälpa två raffinaderier i Mexiko med energieffektivisering för att minska sin påverkan på miljön och spara kostnader...

Granspira, smörbollar, hasselmöss och kärrspindlar. Det är några av de arter som växer och lever i den miljön som finns i kraftledningsgatorna....

Regeringen har utsett Bo Netz som ny ordförande i styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät. Han tar över ordförandeposten efter Bo Källstrand....

Med hjälp av en helt ny solkarta kan alla fastighetsägare i centrala Norrköping samt Lindö nu få information om hur stor potential att producera...

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat de första preliminära resultaten från sin granskning av SKB:s ansökan om att få uppföra ett...

Nu är det beslutat att det är tillåtet att installera vindkraft i skogarna kring gränsen mellan Laxå och Askersunds kommuner.

Nu har Energimyndigheten fördelat 27,6 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag genom forsknings- och...

Snart ska den tyska regeringen besluta hur koldioxidutsläppen ska begränsas.

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med -4,9 miljoner...

Studentbostäderna i Bokompakt, som AF Bostäder driver som ett...

Nu presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten vissa preliminära resultat från den...

Rejlers har fått i uppdrag att utföra en teknisk due diligence på ledningar...

Alfa Laval har fått en order för leverans av sina Framo pumpsystem till...

Vattenfall säljer kraftvärmeverket Nordjyllandsvaerket och slutför därmed...

Nu har Energimarknadsinspektionen tagit de första besluten om...

Basindustrins energisamarbete, SKGS, kräver åtgärder från regeringen för att...

USA:s lager av råolja minskade med 3,2 miljoner fat under förra veckan,...

Gamesa har tilldelats ett kontrakt av det statliga verktyget UTE som ska...

Eon har bestämt att stänga reaktor 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk. Det...

Försäljningen av alla typer av drivmedel sjönk i maj. Bensinförsäljningen...

OKG:s huvudägare Eon har fattat ett inriktningsbeslut där intentionen är en...

Norska oljedirektoratet har givit Wintershall Norge borrtillstånd till...

Vattenfall har slutfört installationen av den första vindkraftsturbinen av...

För fjärde gången har Elkraftsbyggarna Kraft (EKB) fått förtroendet av Eon...

Den brittiska regeringen ska ha för avsikt att avsluta nya offentliga...

Nu kommer det att rulla betydligt fler elbilar i Malung - Sälens kommun....

OKQ8 Diesel Bio HVO är ett förnybart dieselalternativ som efter tester nu...

Rosatom kommer att delta i en upphandling för att bygga nya reaktorer i...

Chokladfabriken i Sundbyberg, historiskt kallat Marabouhuset, uppgraderar nu...

Elen är rekordbillig. De så kallade spotpriserna är nere på nivåer som inte...

Antalet laddfordon i Sverige har flerfaldigats, modellutbudet breddats och...

Den 1 augusti tar Enycon över fjärrvärmenäten och verksamheten i Bräcke och...

Dong Energy har beställt en anläggning från Malmberg för projekt Linkogas i...

Styrelsen i Lundin Petroleum har utsett Alex Schneiter till ny vd och...

I lördags kunde Oskarshamn 3 återigen leverera el till det svenska...

Det svenska elpriset kommer allt oftare under 10 öre/kWh. I sommar kan...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 7 stycken till...

Under maj 2015 har det Misenledda företaget Joint Activity producerat...

Den planerade stängningen av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 närmar sig allt...

Det kurdiska självstyret (KRG) i Iraks olja- och gas-råd slog på ett möte...

Vindparkerna Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna har invigts av OX2....

Rotorblad som är gjorda av en stålplåt erhåller pris. Bladet är 1,0...

Byggstarten av Solar Park Helsingborg inleds i september. Sju hundra andelar...

SunEdison samlade in cirka tre miljarder kronor (402 miljoner dollar) för...

Bahnhof och Fortum Värme har tecknat ett avtal om storskalig...

BTS Group har tecknat ett avtal värt cirka 2,7 miljoner kronor med ett kraft...

O2:s effekthöjning skjuts på framtiden, meddelar OKG. Ett nytt omförhandlat...

ABB har fått en order värd 20 miljoner dollar avseende utbyggnad av en...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

Fusionskraft

Kärnkraft

Bulvanföretag i finskt reaktorbygge Kroatiskt företag pekas ut som rysk bulvan

Kraftvärme

Fortum och Norrenergi tecknar avtal ”Stort steg mot långsiktigt produktionssamarbete”

Solenergi

Vattenkraft

”Klimatfrågan måste in i miljöbalken” Fortum släpper ny rapport om vattenkraft

WebbTV

Ny CO2-transmitter optimerar energianvändningen

Ger snabbt exakt information om koldioxidhalt och temperatur

Kamstrups ultraljudsmätare bäst i Norrvattens test

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

En halv miljon invånare i 14 kommuner i norra Storstockholm får sitt högkvalitativa dricksvatten producerat och levererat av Norrvatten. Mälaren är källan och vattnet renas i Görvälnverket i Järfälla. En korrekt mätning av vattenförbrukningen är viktig både för Norrvatten och kommunerna. På sikt kommer troligen därför runt 78 000 mekaniska kallvattenmätare att bytas ut mot ultraljudsmätare som utsatts för tuffa tillförlitlighetstester.

Pilum hjälper industrin till hållbara investeringar för en renare miljö

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

EU:s nya direktiv om industriutsläpp omfattar drygt 1 000 verksamheter i Sverige. Cleantechföretaget Pilum AB i Borås har i kölvattnet av de skärpta utsläppsreglerna – märkt av en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

Privatägt värmeverk med miljövänligt fordon

ANNONS
Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

För att på ett tidsbesparande sätt kunna leva upp till kravet på debitering av levererad fjärrvärme, utifrån faktisk, månatlig förbrukning, behövde Molkom Biovärme ett lättanvänt mätsystem för trådlös fjärravläsning. Valet föll på Kamstrups mätare, Multical 402.

Tags in Category